جعفر اسدی

جعفر اسدی

مشاور در یک بانک بزرگ

جامعه انسانی و به تبع آن کسب و کارها در روند تکاملی خود به این نتیجه رسیده اند که ارضای خواسته های نامحدود نیازمند مدیریت منابع است و بی تردید یکی از مهمترین آنها منابع مربوط به محیط زیست انسانها است. پس اولین زمینه تغییرات، مربوط به نگرش و بینش ما از محیط زندگی است که هر روز بیش از گذشته در معرض آسیب و نابودی است. بر همین اصل و بر مبنای توسعه دانش و ارتباطات، جامعه ایرانی نیز به این مهم توجه نشان داده و رفته رفته نسبت به مسائل محیطی آشناتر و حساس تر گردیده است. یک بانک سبز اهداف، سیاستها و خط مشی ها، ارزش ها، کارکنان، محیط کار، محصولات و خدمات، فعالیتهای پیشبردی، روابط، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی، شاخص های ارزیابی، پشتیبانی، قیمت گذاری، کیفیت و…. سبز دارد. من به عنوان یک عضو فعال در جامعه بانکداری کشور، خود را مفتخر به حمایت از این کمپین اجتماعی می دانم

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: