مرگ ۲۶ هزار ایرانی به علت آلودگی هوا

گزارش سازمان بهداشت جهانی / ۲۰۱۶

با وجود اینکه آمارها درباره مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا متناقض است، اما سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آلودگی هوا در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بیش از ۲۶ هزار ایرانی را مستقیم و غیرمستقیم کشته است.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: